Tre dyktige tannpleiere

Tre dyktige tannpleiere

Hos Hartz Dental jobber det tre dyktige tannpleiere. Tina Skoglund, Ida Kroken og Maria Lindh syns at tannpleieryrket er interessant og givende.

Viktig funksjon i det daglige
Våre tre dyktige tannpleiere, Tina Skoglund, Ida Kroken og Maria Lindh. Tina har vært hos oss siden 2015, mens Ida og Maria har vært hos oss i om lag to år.

Tannpleierne har en helt vesentlig funksjon for at vår tannklinikk skal kunne levere en god og smidig tjeneste til alle våre pasienter. Først og fremst jobber de oppfølgende og forebyggende. Når du kommer inn til rutinemessig kontroll hos oss er det Tina, Ida eller Maria du møter. De tar røntgenbilder, utfører rensing og sjekker at alt er i orden siden sist du var inne.

– Vi er nok de som møter flest pasienter i løpet av en arbeidsuke, sier Ida. I spesielle tilfeller kan intervallet for kontroll og oppfølging være så kort som tre måneder, og det sier seg selv at vi etter hvert blir godt kjent med de som er her oftest.

Alle tre er enige om at det sosiale i jobben ved at man møter så mange forskjellige mennesker gjør jobben ekstra givende og meningsfull. Litt «small-talk» skal gjerne til for å bygge relasjon, tillit og trygghet. Kanskje spesielt for pasienter som syns det er litt skummelt eller ubehagelig komme til tannklinikken i utgangspunktet.

– Vi merker godt at vår jobb og funksjon blir satt pris på, og det er en god følelse å ha med seg i arbeidsdagen, sier Tina.

Oppdager ting tidlig

– Jeg liker spesielt tanken på at vi jobber forebyggende, sier Maria. Vi har mulighet til å oppdage begynnende problemer på et tidlig tidspunkt. Da kan vi tannpleiere sammen med tannlege eller spesialist legge en god behandlingsplan, og gjennomføre fornuftig oppfølging,

Det har stor verdi for pasientene at man er i forkant, og oppdager eventuelle problemer raskt. Noen effektive forebyggende grep på riktig tidspunkt vil ofte forhindre at det oppstår mer alvorlige og smertefulle tilstander.

Hos Hartz Dental er vi veldig glade for å de tre dyktige tannpleierne med på laget. De gjør en uvurderlig innsats i hverdagen, og bidrar sterkt til å «smøre maskineriet» slik at ting går som de skal på vår klinikk i Elverum.