To nye ansikter hos Hartz Dental

To nye ansikter hos Hartz Dental

Terje Sæthre og June Bengtson er nye hos Hartz Dental, og vi gleder oss til å gå høsten i møte med dem på laget. Vi mener det er utviklende for vår klinikk når det kommer folk utenfra med nye impulser og annen erfaring enn det som allerede finnes hos oss.

Daglig drift og koordinering
Terje Sæthre og June Bengtson

June har vært ansatt siden april, og er administrativ leder hos oss. Hun har solid erfaring fra tannlegebransjen gjennom 20 år, blant annet på klinikker i Nittedal og på Otta.

– Jeg har det koordinerende og logistiske ansvaret i den daglige driften her, forklarer June. Jeg har jo allerede vært her i noen måneder, og har blitt kjent med systemer og arbeidsoppgaver.

Vi har mange ansatte og mange pasienter hos Hartz Dental. Med flere hundre timeavtaler i måneden er det mye å holde styr på. June har også det daglige overblikket over driften av klinikken. Det er en stor trygghet for oss at vi har fått med oss June, som har så bred erfaring med liknende oppgaver fra tidligere.

God planlegging, koordinering og oversikt i det daglige sikrer at vi kan levere en god tannhelsetjeneste til alle våre klienter og pasienter.

Styrkede spesialisttjenester

Terje Sæthre er periodontist, spesialist på tannløsningssykdom. Altså, pyrea/periodontitt på fagspråket. Terje hadde lyst til å finne en løsning for å tilby befolkningen i Elverum og omegn tilbud som ikke har vært i området tidligere. På den måten kom avtalen Hartz Dental om en løsning for et deltidsengasjement i stand.

– Vi kom i gang med samarbeidet i august, og planen foreløpig er at jeg skal være i Elverum fast en dag i uka, nærmere bestemt torsdager, sier Terje. Så ser vi hvordan det utvikler seg videre derfra.

Som periodontist har Terje kompetanse som er et viktig og godt supplement til den kunnskap og erfaring som våre tannleger allerede har. Med Terje på laget kan Hartz Dental levere en mer komplett tjeneste og behandling til pasienter som har tannløsningssykdom/pyrea.

– Jeg håper å levere en god og utfyllende støttetjeneste for tannlegene her, utdyper Terje. Jeg kan jobbe med behandling og oppfølging av tannløsningssykdom, estetisk kirurgi, kirurgisk implantatinnsetting og behandling av sykdom rundt implantater.

Vi hos Hartz Dental ønsker med dette Terje og June velkommen til oss!