Sunn munn kan redusere risiko for andre helseplager

Sunn munn kan redusere risiko for andre helseplager

Mange av oss er ikke klar over at dårlig munnhygiene øker risikoen for en rekke andre fysiske og psykiske plager.

Camilla Hansen Steinum sier til Den Norske Tannlegeforenings Tidende at å ha en sunn munn dreier seg om mye mer enn å ha et pent smil. – Sykdommer og tilstander i munnen kan påvirke en lang rekke helseproblemer – og omvendt. I en artikkel som beskriver arbeidet de gjør for å fokusere på Årets Tannhelsedag 20 mars hvert år, ønsker de å bevisstgjøre sammenhengene.

Ønsker å synliggjøre kobling mellom tannhelse og psykisk helse
– Vi ønsker å synliggjøre hvor viktig det er med god munnhelse, ikke bare for å ha et pent smil, men for å unngå andre alvorlige fysiske og psykiske helseplager, forklarer hun.
– Munnhelse og psykisk helse påvirker hverandre gjensidig. Tanntap og dårlig munnhelse kan gi store psykiske belastninger og sosial angst. Overgrep og traumer kan medvirke til utvikling av odontofobi. Mennesker med rusproblemer eller psykiske lidelser kan ha problemer med å ta vare på seg selv og egen munnhelse. Munnhelse bør derfor inkluderes i forebygging og behandling av psykiske lidelser, mener hun.

Medikamenter og sykdommer kan påvirke tannhelsa
– Bruken av en rekke medikamenter kan føre til munntørrhet. – Dette gjelder i stor grad også medikamenter som brukes ved psykiske lidelser, skriver hun i artikkelen. – Munntørrhet er meget ubehagelig for pasientene og kan føre til redusert livskvalitet. Det øker dessuten risikoen for karies.
Dessuten er det en rekke sykdommer som øker risikoen for infeksjoner, forklarer Hansen Steium:
– Personer med diabetes har for eksempel to til fire ganger så stor risiko for å utvikle periodontitt som resten av befolkningen. Infeksjoner i munn og tannkjøtt fører til økt mengde bakterier i blodet. Dette kan gi økt risiko for blodpropp, hjerteinfarkt og komplikasjoner ved operasjoner og transplantasjoner.

(Saken fortsetter under bildet)

Snus og tobakk er storsyndere
Bruk av snus og tobakk har en meget negativ påvirkning på munnhelsen. – Nikotin påvirker blodgjennomstrømningen i tannkjøttet og øker faren for infeksjoner i munnhulen. Snusbruk fører til at tannkjøttet trekker seg tilbake, og øker sjansen for tanntap.

De beste tipsene for å ta vare på munnhelsa
– Budskapet er at det viktigste man kan gjøre for å ta vare på munnhelsen er tannpuss to ganger daglig med fluortannkrem, sammen med interdentalt renhold. Jevnlige besøk hos tannlege er også viktig. Oppfølging over tid gir tannlegen gode muligheter til å oppdage forandringer i helsen, avslutter hun. – Tidlig diagnostisering og behandling av munnsykdommer er viktig for å bekjempe sykdom og begrense komplikasjoner.

Oppfordrer til å ta ansvar
– Det er aldri hverken for tidlig eller for sent å forbedre munnhelsevaner, oppfordrer Hansen Steinem. – Så alle som ønsker å ta ansvar for egen helse, bør på det sterkeste oppfordres og instrueres til å begynne med gode munnhelsevaner i dag!

Kilde: Tannlegetidende.no