Sjekkliste for akutt behandling

Sjekkliste for akutt behandling

Er du usikker på om du skal kontakte tannlegen i disse dager, eller hva som kvalifiserer til akutt behandling? Her finner du en sjekkliste! Er det snakk om ordinære rutinekontroller eller rens hos tannpleier, må du nok belage deg på å vente litt lenger.

I en opptrappingsfase med begrenset behandlingskapasitet anbefales følgende prioritering fra Helsedirektoratet:

  • Smerter, åpenbart alvorlige tilstander som traumer og akutte infeksjoner
  • Tilstander der det foreligger infeksjonsrisiko
  • Løse kroner/broer/fyllinger
  • Dyp karies og andre tilstander som ubehandlet vil medføre smerte eller infeksjon
  • Utlevering av ferdigstilte protetiske erstatninger
  • Kontroll og justering av kjeveortopedisk apparatur i aktiv behandling
  • Tannbehandling i narkose til pasienter som ikke mestrer vanlig tannbehandling, bør gjennopptas
  • Annen utsatt behandling som er nødvendig for å redusere skadeomfanget

Tannhelsetjenesten må prioritere akutt behandling, behandling og oppfølgning av pasienter med spesielle behov og pasienter med underliggende sykdom som kan bli alvorlig syke som følge av infeksjoner. Pasienter med kjent risiko for oral sykdom må også prioriteres. All behandling bør ta sikte på å minimere behovet for snarlig oppfølging.

Følg med på våre nettsider eller på Facebook for oppdatert informasjon!