Kortere vei til oral kirurgi

Kortere vei til oral kirurgi

Erik bruk WPMed etableringen av egen tannlegekirurgisk klinikk i Elverum, åpnes det for at pasienter med slike behov kan slippe å reise til Gjøvik eller Hamar.

Det private tilbudet som Hartz Dental nå initierer – blant annet med nye oppussede lokaler – kommer som et resultat av et allerede etablert samarbeid med kirurg Erik Bie. Han er tilknyttet Oralkirurgisk Klinikk i Oslo og har vært engasjert i en behovsstyrt ordning hos Hartz Dental i Elverum siden 2011. Nå blir tilbudet mer permanent:

– Jeg setter pris på denne tilretteleggingen. Det er positivt at det finnes et slikt tilbud i nærheten av der pasientene bor, tror Bie. – Man sparer mye tid på reising og tilrettelegging. Foreløpig har det vært det private tilbudet i Hamar og det offentlige på sykehuset i Gjøvik, samt denne private, behovsstyrte ordningen her i Elverum som kanskje ikke så mange har visst om. Ved å opprette en egen kirurgisk klinikk, kommer det hele inn i enda mer ordnede forhold, sier han.

Inviterer til møte
Tannlege Einar Hartz gleder seg over å kunne stille opp med kirurg og spesialtilpassede lokaler :

– Men skal tilbudet bestå, avhenger det av at andre tannleger henviser, smiler han. – Vi har derfor planlagt å invitere alle aktuelle tannleger i Elverum og omegn til et informasjonsmøte i februar for å presentere oss, vise frem klinikken og fortelle litt om muligheten om å henvise pasienter hit.

Han har tro på et samarbeid: – Målet er å lage et tilbud som skal komme de lokale pasientene til gode – det fokuset tror jeg alle mine kolleger er enige i, sier han.

Fakta: Hva er oral kirurgi?
Oral kirurgi har siden 1953 vært en odontologisk spesialitet i Norge og utgjør en egen disiplin innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning. Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av sykdommer i munnhulen, kjevene og tilgrensende deler av ansiktet. 

Eksempler på oralkirurgisk behandling er operasjon av visdomstenner, retinerte tenner, endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner, cystectomier, benoppbygginger, biopsier og implantater, samt innsetting av implantater for feste av tannerstatninger. Det kan også være behandling av ulike oral medisinske tilstander som forekommer i munnhule og kjeve/ansiktsregion, for eksempel ulike slimhinneplager, smertetilstander og kjeveleddsproblemer.

 (Kilde: Institutt for klinisk odontologi, UiO)