Har du tannlegeskrekk? Det finnes løsninger!

Har du tannlegeskrekk? Det finnes løsninger!

Tore Hartz brukFor de med tannlegeskrekk kan lystgass være et godt alternativ for å få gjennomført en tannbehandling uten angst og ubehag. – Vi har svært god erfaring med lystgass, sier Tore Hartz hos Hartz Dental.

Det er ikke så rent få mennesker som gruer seg til å ta kontakt med tannlegen. Noen opplever til og med så sterkt ubehag at de lar være.

Angsreduserende
– Som regel bunner dette i dårlige opplevelser i oppvekst eller ung alder, sier tannlege Tore Hartz, som har spesialopplæring fra Danmark i bruk av lystgass. Han har behandlet mange slike pasienter opp igjennom årene:

– Felles for dem alle er opplevelsen av lettelse etter behandlingen! For den virker jo. Selvfølgelig finnes det noen få som ikke får full effekt, men det er blant sjeldenhetene, sier han. – Det er viktig at pasienten følger instruksjonene som gis, for at behandlingen skal fungere optimalt, påpeker han.

Hartz forteller at lystgassbehandling er relativt ufarlig: – Det fine med lystgass er at det virker der og da, noen beskriver det som en følelse av å være litt beruset. Og når man skrur av gassen, er følelsen borte umiddelbart. Helt uten bakrus, smiler han. – Noen kan oppleve litt svimmelhet eller hodepine, legger han til. – Men det er unntaksvis.

Fortsetter uten gass
For de fleste med tannlegeskrekk er det terskelen for å ta kontakt som kan være vanskelig å komme over.

– Vi erfarer gjerne at mange av pasientene ikke trenger ytterligere lystgassbehandling. De får en så god mestrings- og trygghetsfølelse at de faktisk ber om at fortsatt behandling skjer uten lystgass. Synes jo det er et kvalitetsstempel, da! Og en like stor seier for oss som for pasienten, avslutter Hartz.

Fakta om lystgass:
Lystgass er Dinitrogenoksid, en lukt- og fargeløs narkosegass. Den tas opp i små mengder gjennom lungene. Skilles ut etter 17-35 minutter etter at behandlingen er avsluttet.

Lider du av tannlegeskrekk? Synes du det er vanskelig å ringe og bestille time?
Ta kontakt med oss på e-post: info@hartzdental.no