Pandemien rammer eldres tannhelse

Pandemien rammer eldres tannhelse

Professoren ved det Odontologiske fakultet ved UiO, tror at isolasjonen under pandemien kan gjøre eldres tannhelse enda mer sårbar: – Kan bli smertefullt for mange, sier hun.

Det er professor Janicke Liaaen Jensen som med rette bekymrer seg over eldres tannhelse i corona-tider. Hun skriver i en kronikk på forskersonen.no at den pågående pandemien kan føre til store skader hos en allerede utsatt gruppe.

– Mange eldre er svært redde for å bli smittet av Corona og andre er redde for å smitte dem. De blir isolerte og kommer seg ikke til butikk, frisør eller tannhelstjeneste.

Risikerer store smerter
Flere av den eldre garde er i stor grad overlatt til seg selv og det går ut over tannhelsa, skriver hun i kronikken. Hun påpeker også at eldre som i dag havner på sykehjem, sykehus eller i hjemmetjenesten kan, til tross for rettigheter, risikere at ingen noen gang ser dem i munnen.

– De kan bli gående i månedsvis med erstatninger som skulle vært tatt ut og renholdt. For en dement pasient kan dette føre til uutholdelige smerter i munnen som han eller hun ikke har noen mulighet til å si ifra om.

Mener tiltak må til
Når man blir eldre, svekkes både smak- og luktesans. – Med alderen svekkes luktesansen, av smakssansene består sansen for det søte lengst. Det kan derfor fort bli slik at det ensidige kostholdet inneholder for mye sukker. Ernæringsfysiologer bør se pasientene i munnen og tannpleiere og tannleger bør gi råd om kosthold fordi munnhelsen og ernæring henger sammen, skriver professoren.  – Mer sukker og dårlig tannpuss er en dårlig kombinasjon, da blir det fort hull i tennene, som ikke behandles når man ikke kommer seg til tannlegen. Da kan man få så dårlig munnhelse at det blir vanskelig å spise..

Hun mener det er en lang vei å gå før tannhelsa blir sett på som en naturlig del av den generelle helsen:

– Det er derfor det er så viktig å synliggjøre denne systemfeilen for politikerne våre, for det er bare de som har makt til å gjøre noe med dette.

Skal være trygt å gå til tannlegen
Hos Hartz Dental i Elverum jobbes det systematisk med å synliggjøre at det er trygt å komme til tannlegen, også for eldre.

– Vi har gode og trygge rutiner for å ivareta alle pasientene våre, uansett alder. Og vi forsøker å informere om dette via nettsider og sosiale medier, eller oppslag og informasjon her på tannlegekontoret, sier tannlege Einar Hartz.

– Det er et poeng at pårørende også følger opp dette informasjonsarbeidet, legger han til. – Er det noe man lurer på, er det bare å ta kontakt!