Dårlig tannhelse påvirker hjertet

Dårlig tannhelse påvirker hjertet

En studie foretatt av finske forskere har funnet en sammenheng mellom infeksjoner i tannens rotspiss og forekomster av hjertesykdom.

Studien, som ble publisert i tidsskriftet Journal of Dental Research, har tatt utgangspunkt i 508 finske pasienter. Pasientene enten stabil- eller akutt koronarsyndrom, som for eksempel hjerteinfarkt, eller ingen hjertesykdom.

Sammenheng mellom hjertesykdom og rotspissbetennelse
Pasientene ble undersøkt for hjertesykdom i tillegg til å få en fullstendig tannundersøkelse. Annen informasjon ble også samlet inn og kontrollert for i analysen; alder, kjønn, BMI, røyking, diabetes, medikamenter og antall tenner.

– Vi fant at akutt koronarsyndrom er 2,7 ganger så vanlig blant pasienter med ubehandlede tannsykdommer som krever rotfylling, enn hos pasienter uten disse tannproblemene, sier forsker John Liljestrand i en pressemelding.

Forskerne fant også en overbevisende sammenheng mellom stabil koronarsykdom og tannsykdommen. I tillegg fant man økte nivåer av antistoffer i blodet til pasientene med hjertesykdom, noe som tyder på at bakterier har kommet over i blodet.

Jevnlig sjekk hos tannlege er viktig for god tannhelse.

Sprer seg til hjertet
Selv om studien er liten med kun 508 deltagere, og det faktum at forskerne ikke har kontrollert for sosioøkonomisk status, peker studien mot en tydelig sammenheng mellom infeksjoner i tennene og hjertelidelser.

Forskerne mener funnet tyder på at det er en sammenheng mellom infeksjoner i tennene og hjertelidelser, og en helt selvstendig risikofaktor for både stabil- og akutt koronarsykdom.
– Dette er første gang det er slått fast gjennom forskning at det er en sammenheng mellom tannhelse og hjertesykdom.

God tannhelse viktig uansett
– Rotspissinfeksjoner er en vanlig tannsykdom, også blant nordmenn, sier Lise Lund Håheim, professor II ved Det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Hun understreker at det er viktig å opprettholde en god tannhelse ved å gå jevnlig til tannlegen: – Tannhelse er viktig i seg selv og ikke bare for utvikling av hjertesykdom.

 

Kilder: forskning.no
Referanse: John M. Liljestrand m.fl.: Association of Endodontic Lesions with Coronary Artery Disease. Journal of Dental Research. 1. august 2016.