Behandling med snorkeskinne

Obstruktiv søvnapne- syndrom er vanlig og affiserer 2% av middelaldrende kvinner og 4% av middelaldrende menn.

Syndromet er karakterisert av respirasjonsforstyrrelser når man sover kombinert med dagtretthet. Syndromet er også forbundet med høy sykelighet og dødelighet. CPAP er første behandlingsvalg for denne type sykdom. Snorkeskinne er et godt alternativ til CPAP. Denne fungerer ved å trekke underkjeven frem, og dermed også tungen, slik at pasientens øvre luftveier blir større og dermed ikke kollapser så lett. Snorkeskinnen har også vist seg å være et godt alternativ til pasienter som sliter med sosial snorking. Vi har lang erfaring med denne type behandling og har prøvd ut mange typer skinner. Den vi bruker i dag heter SomnoMed og har veldokumentert effekt. Først tar pasienten kontakt med sin fastlege for å få utredet sitt søvnproblem. Fastlegen henviser pasienten videre til en søvnregistrering som utføres på bl. a deres lokale sykehus. Når pasienten har fått sin diagnose, kommer de til oss for klinisk undersøkelse. Basert på diagnose fra søvnregistreringen hos lege og våre funn, vurderer vi om pasienten har nytte av en snorkeskinne.