Kirurgisk tannklinikk

Med egen tannlegekirurgisk klinikk i Elverum, åpnes det for at pasienter med slike behov kan slippe å reise til Gjøvik eller Hamar.

Dette tilbudet, initiert av Hartz Dental, er et resultat av et allerede etablert samarbeid med kirurg Erik Bie. Han er tilknyttet Oralkirurgisk Klinikk i Oslo og har vært engasjert i en behovsstyrt ordning hos Hartz Dental i Elverum siden 2011. Nå er tilbudet permanent – i lyse og nyoppussede lokaler:

– Jeg setter pris på denne tilretteleggingen. Det er positivt at det finnes et slikt tilbud i nærheten av der pasientene bor, tror Bie. – Man sparer mye tid på reising og tilrettelegging. Foreløpig har det vært det private tilbudet i Hamar og det offentlige på sykehuset i Gjøvik, samt denne private, behovsstyrte ordningen her i Elverum som kanskje ikke så mange har visst om. Ved å opprette en egen kirurgisk klinikk, kommer det hele inn i enda mer ordnede forhold, sier han.

Vil du vite mer om klinikken? Ta kontakt med oss!

 

Fakta: Hva er oral kirurgi?
Oral kirurgi har siden 1953 vært en odontologisk spesialitet i Norge og utgjør en egen disiplin innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning. Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av sykdommer i munnhulen, kjevene og tilgrensende deler av ansiktet. 

Eksempler på oralkirurgisk behandling er operasjon av visdomstenner, retinerte tenner, endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner, cystectomier, benoppbygginger, biopsier og implantater, samt innsetting av implantater for feste av tannerstatninger. Det kan også være behandling av ulike oral medisinske tilstander som forekommer i munnhule og kjeve/ansiktsregion, for eksempel ulike slimhinneplager, smertetilstander og kjeveleddsproblemer.

 (Kilde: Institutt for klinisk odontologi, UiO)